Privacy verklaring

Zorg vooruit B.V.

Adres:
Tolboomweg 5, 3784XC Terschuur

Contactgegevens:

 • Telefoon: 06 26 22 19 02

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Zorg vooruit B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden, bijvoorbeeld door het aanmaken van een profiel op de website, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Zorg vooruit B.V. verwerkt het burgerservicenummer (BSN).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Zorg vooruit B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact op te nemen indien nodig voor de dienstverlening
 • Om te informeren over wijzigingen in diensten en producten
 • Om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten af te leveren
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Zorg vooruit B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Zorg vooruit B.V. deelt persoonsgegevens alleen indien nodig voor de uitvoering van overeenkomsten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies:

Zorg vooruit B.V. maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op via personeel@zorgvooruit.nl. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid en het intrekken van toestemming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Zorg vooruit B.V. neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang en wijziging. Bij vermoedens van misbruik, neem contact op via personeel@zorgvooruit.nl.