Doelgroepen

Ambulante begeleiding

Wij selecteren onze zorgprofessional zorgvuldig. Zo leveren wij personeel dat past bij de behoefte van jouw organisatie.

Ambulante begeleiding

Bij Zorg Vooruit werken zorgprofessionals die hulp verlenen aan huis. Ambulante begeleiding is zorg die niet plaatsvindt in een instelling (ziekenhuis of verpleeghuis, en dergelijke), maar de zorg vindt plaats bij de cliënt thuis. Zo kun je denken aan hulpverlening om jongeren te ondersteunen bij moeilijkheden binnen school.

Een ambulant begeleider kan bijvoorbeeld helpen om een begeleidingsplan te maken aan voor een jaar. Dit is ter ondersteuning van een handelingsplan, hierin staan situaties en de verwachte handelingen van de cliënt beschreven.

 

Contact